Bristen är stor på behöriga lärare inom grundskolan

behöriga lärareDet råder en stor brist på behöriga lärare inom grundskolan. När det nya lärarprogrammet sjösattes för fem år sedan så fanns det på Mälardalens Högskola 100 studieplatser att söka till. Att det bara var 30 studenter som påbörjade utbildningen skvallrar om ett svalt intresse. Dock konstateras att avhoppen från ämneslärarutbildningen varit stora.

Till programmets sista termin är endast en tiondel av studenterna registrerade. Att utbildningen är väldigt lång och ställer höga krav på studenterna gör även det sitt till för ett tämligen mediokert resultat. Hjälp och stöd som erbjuds studenterna från Mälardalens Högskola för att de ska klara studierna har heller inte räckt till.

De antal obehöriga lärare inom grundskolan som bristen på de behöriga ger bekymrar facket Lärarnas riksförbund i Eskilstuna som påtalar det ohållbara i situationen. Förslag från fackets sida för att höja statusen på utbildningen är att man inför lämplighetstester. Att eventuellt minska på antal utbildningsorter är ett annat fackligt förslag.

Vad gäller Förskoleprogrammet så ser det däremot betydligt bättre numer i år när det gäller avslut i utbildningen.