Torshälla brandstation ratar sitt nya fackavtal

BrandmänFlera deltidsbrandmän på Torshälla brandstation känner sig milt sagt åsidosatta avseende det nya centralt förhandlade fackavtalet. Över hela landet reagerar deltidsbrandmän negativt på det nya avtalet. Man menar att den totala effekten av det nya avtalet blir 7-8 procents lönesänkning. Förvisso höjs dagsersättningen, men samtidigt tas milersättningen och OB-tillägget bort helt och hållet. Det är försämrade villkor nog för många av landets deltidsbrandmän för att säga upp sig själva från sitt uppdrag.

Det nya avtalet underlättar samtidigt inte möjligheterna att kunna rekrytera nya deltidsbrandmän. Från arbetsgivarsidan tycker man på det stora hela att det blivit ett bra avtal, där en del nu är sämre och en del är bättre. Vidare tror man sig veta att någon större risk för omfattande uppsägningar inte föreligger.