Svenska hushållens sparande har ökat det senaste decenniet

De svenska hushållens kontosaldon har ökat de senaste 10 åren med i snitt cirka 9 procent per år. Sparandet i olika fonder har under samma tid ökat med 5 procent, och innehaven av försäkringar och aktier har ökat med 6 procent. De senaste 10 åren berättar också att inkomsterna i Sverige har i snitt ökat med 4 procent. Allt detta enligt en analys från den statliga banken SBAB.

Fr.o.m. 2007 till dags dato så har cirka 940 miljarder kronor satts in på svenskars konton med en snittränta på 1,10 procent. Många svenskar har inte satt in sina sparpengar på konton som ger en hög ränta. Detta gör att de gått miste om en ytterligare avkastning om 107 miljarder kronor. Slår man ut siffran per svensk medborgare under den senaste 10-årsperioden så blir det cirka 11.000 kronor.

Bidragande orsaker till att spararna inte förmår samla sparpengar på konton med hög ränta tror sig banken SBAB veta. Dels så är de lata och dels så är de okunniga. Spararna tror inte att det gör någon nämnvärd skillnad att flytta på sina pengar, samtidigt som de flesta tror att det är relativt svårt att öppna ett nytt sparkonto.