Målet är ett oberoende av inhyrd personal

LäkareAtt bli oberoende av hyrläkare år 2019 är det mål som nu alla Sveriges regioner och landsting kommit överens om att gemensamt arbeta för. Det finns främst två syften med att ha egen personal. Dels för att kunna utveckla den egna verksamheten, och dels för att ge patienterna mer kontinuitet i sin vårdkontakter.

Att man gemensamt är överens över hela landet om att ”till syvende och sist” förändra situationen med inhyrd personal bådar gott. Tidigare har regioner och landsting i en sorts tävlan bjudit över varandra för att täcka upp vakanser. Istället för att tävla med varandra om löner för hyrpersonal så ska man jobba mer med arbetsmiljöfrågor. Det är viktigt med en hög trivselfaktor hos personalen.