Ersättningar för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar sänks i sommar

EnsamkommandeMigrationsverket sänker kommunersättningar för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i sommar. Nivån sänks med 550 kronor per barn/ungdom. Det innebär en sänkning från 1.900 kronor till 1.350 kronor. Kommunerna i Sörmland riggar nu för att ekonomiskt kunna möta de nya förutsättningarna framgent. Eskilstuna kommun har redan påbörjat en omställning från de personalkrävande HBV-hemmen till stödboenden som kräver färre anställda.

Flen, Vingåker och Trosa kommun förbereder åt samma håll. Flera Sörmlandskommuner befarar att priset blir det som styr verksamheten i framtiden och inte barnens/ungdomarna behov. Den sänkta ersättningen leder i slutänden till en sämre integration för målgruppen då personalminskningar ger en sämre omsorg.