Sverige landar på en 4:e plats i korruptionsrankning

4:e platsI en korruptionsrankning för 2016 som genomförts av Transparency International så tappar Sverige en placering i en jämförelse med 2015. En 4:e plats är fortfarande en hög placering på en lista som påvisar det länder i världen som har minst korruption. Det innebär tyvärr inte att Sverige är förskonade från korruption.

Transperancy International konstaterar att värdegrunden i Sverige vacklat betydligt under 2016. Det har visat sig att ledande personer saknat sin etiska kompass. Förtroendet för olika statliga institutioner i landet har skadats genom de korrupta beteenden som därav florerat.