Parkeringsvakter inkallade till F-6 skola imorgon

skylt barn

Det har kommit in synpunkter på trafiksäkerheten vid lämning av barn. Detta gör att man kommer ha parkeringsvakter vid en F-6 skola imorgon, fredag. Man har vissa regler för hur lämning av barn skall gå till på ett tryggt och säkert sätt. Synpunkterna som inkommit visar på att man strider mot de regler som finns. När detta sker skapar det problem i morgontrafiken och framkomligheten försämras.

Så ser ni parkeringsvakter på plats så är dom där för att göra trafiken säkrare för era barn. Är du osäker på vilka regler som gäller vid avlämning av barn, fråga parkeringsvakterna på plats.