Kön till ett äldreboende varierar kraftigt i länets kommuner

ÄldreMöjligheten att få en plats på äldreboende visar sig variera kraftigt beroende på i vilken av länets kommuner man bor. Från en ansökan till en inflyttning i Trosa kommun tar det 20 dagar för en äldre att erhålla en plats. I Katrineholms kommun är det värst. Där får en äldre vänta i cirka 3,5 månader innan kommunen kan erbjuda en plats. Till grund för en beviljad plats finns ett stort behov av omsorg och vård.

Det konstateras att för en äldre som ofrivilligt tvingas bo kvar i hemmet så finns det stora risker för isolering och annat lidande. Lika allvarligt blir problemet för akutsjukhusen som då inte har några alternativ att slussa patienter vidare till. Statistiken visar att väntan från 2013 i Katrineholm har ökat med 45 dagar, medan den i Oxelösund har minskat med 77 dagar. Även Eskilstuna har en minskning med 35 dagar under samma period.

Väntetiden för hela landet ökade i genomsnitt från 50 dagar till 58 från 2013. Statistiken grundar sig på en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren tagit fram med aktuella uppgifter från Kommun- och landstingsdatabasen.