Skatepark i Eskilstuna ett steg närmare en verklighet

SkateboardBygget av en skatepark i Eskilstuna är nu ett steg närmare en verklighet. Kultur- och fritidsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda var en park för skate, BMX och kick-bike ska kunna byggas. Förstudien ska även besvara frågan om skatepark-bygget kommer att kunna rymmas inom kommunen budget för 2019.

Oscar Nilsson är den nioåriga kick-bikeåkaren som uppmanade kommunen att bygga en skatepark där det ska var gratis att åka. Han har därmed till viss del fått ett gensvar från politikerna. En viktig variabel i kommunens förstudie är att den även ska ta hänsyn till att locka fler tjejer att åka.