Bostadsbristen och kvoten av de nyanlända är ett problem för Nyköping

bostäder

Förra året beslutades det att alla kommuner i Sverige skall ta emot ett visst antal nyanlända som fått asyl. Nyköping tog emot 94 personer av sina anvisade 108 personer. Dock hade man problem att skaffa bostäder åt alla och valde då att låta 50 av dem bo på hotell och vandrarhem. Fortfarande bor 45 av dessa personer kvar.

Detta innebär att kommunen får en dyr hotellräkning. Man tror att den ligger på runt en miljon redan nu. Men trotts detta tycker inte kommunstyrelsens ordförande i Nyköping att dom misslyckats med mottagandet. Man har ju gett dem ett boende och i och med det tagit sitt ansvar. Man har bostadsbrist och det är inte lätt att finna bostäder i Nyköping.

Men man funderar på modulbostäder, funderingen har funnits en tid. Men man anser inte att det är en långsiktig lösning på situationen. Sen vill man inte heller att det skall byggas en viss typ av hus för en viss typ av människor. Det känns fel och ohållbart. Dessutom tror man inte att det är rimligt att hinna skapa bostäder på så kort tid. Inget som hinner lösas under 2017.