Den svenska matproduktionen ska öka

LivsmedelAtt den svenska matproduktionen ska öka är regeringen tillsammans med alliansen och Vänsterpartiet överens om. Då strategin från regeringen inte innehåller några åtgärder så är hur man ska nå målet tämligen oklart. En bred politisk enighet råder dock om att trenden som varit i över tjugo år med minskad svensk produktion av livsmedel ska brytas. Sverige har härvidlag ett handelsunderskott på hela 50 miljarder kronor.

Med ökad livsmedelsproduktion är det övergripande målet för den politiska enigheten att den ska:

  • Leda till en hållbar tillväxt och fler antal anställda inom sektorn.
  • Skapa fler arbetstillfällen inom sektorn.
  • Öka självförsörjningsgraden av livsmedel.

Livsmedelsstrategin ska fungera som en plattform för den svenska livsmedelspolitiken att förhålla sig till fram till år 2030.