Enligt IVO:s statistik över Lex Sarah anmälningar fick Eskilstuna 22 st.

tjugotvå

En Lex Sarah anmälning är en rapportering av missförhållanden inom socialtjänsten. Denna typen av rapport är det de anställda som är skyldiga att göra. Är det ett allvarligt missförhållande så skickas det vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I denna statistik har man tittat på 2013-2016 och då har det visat sig att 54 kommuner inte skickat in någon anmälan alls.

Eskilstuna hör dock inte till dessa kommuner som inte gjort några anmälningar. Hela 22 anmälningar har kommit in från Eskilstuna under de fyra åren som man kollat upp. Stockholm har flest anmälningar till antalet, hela 501. Sen kommer Malmö med sina 274 stycken och Göteborg med 158 stycken. Men ser man till antalet invånare så är Malmö i topp med 84 anmälningar per 100.000 invånare.

Ser man till hur anmälningarna ökat under åren så fick man in 1.080 anmälningar 2013, men hela 1.207 anmälningar 2016. Men IVO tycker självklart att det är bättre att dom får in anmälningar än att fel sker i det tysta.