Biblioteken planerar för framtiden

Biblioteket

Eskilstuna kommun har haft ett stadsbibliotek i bruk ända sedan 1964. Nu planerar biblioteken för framtiden och de kommande 5 åren. Man har tidigare jobbat med att få barn och unga att bli mer intresserade av litteratur i alla olika former. Ett av dessa projekt kallas för Lässatsningen och har varit en del av grundskolans arbete.

Med det nya förslaget till biblioteksplan ser man nu framåt och anpassar verksamheterna efter hur samhället ser ut idag i Eskilstuna.  Bland annat kommer man att satsa mer på böcker och materia som speglar vårt mångkulturella samhälle men även utöka möjligheten för alla att ta del av bibliotekets verksamhet, både fysiskt och digitalt.

Deras mål att få fler att engagera sig i detta arbete är en annan bit av denna biblioteksplan. Vill man vara med och säga vad man tycker om detta så finns möjligheten fram till den 8 mars. Kommunfullmäktige kommer sen att besluta om detta till sommaren 2017.

Vill man istället få höra om de nya planerna finns möjligheten att ta en förmiddagsfika på stadsbiblioteket 10 februari. Då kommer Birgitta Edvardsson, biträdande bibliotekschef, att berätta om den nya biblioteksplanen.