Högfrekventa snusare lever farligt

Är du en av alla högfrekventa snusare? Om så är fallet riskerar du att få typ 2-diabetes. Som rökare anses man ofta leva ett farligare liv än som snusare. Men en sammanställning av fem olika befolkningsstudier, gjorda av forskare vid svenska universitet, visar dock att båda kategorierna löper lika stor risk att utveckla sjukdomen. I de så kallade prospektiva studierna kunde forskarna konstatera följande riskprocent för snusare att få typ 2-diabetes i en jämförelse med ”icke-snusare”:

  • Förbrukning av sju dosor eller fler per vecka ökar risken med 70 procent.
  • Förbrukning av fem-sex dosor per vecka ökar risken med 40 procent.
  • Förbrukning av tre-fyra dosor per vecka verkar inte öka risken.

Studien visar att den som snusar en dosa om dagen löper lika stor risk att få typ 2-diabetes som den som röker ett paket cigaretter om dagen. Studien visar att både snusning och rökning har ett tröskelvärde där forskarna kan se att risken ökar. Värdet verkar ligga vid cirka fyra-fem dosor per vecka. Av de totalt 54.000 snusande män som undersöktes i en koppling till typ 2-diabetes så hade drygt 2.400 utvecklat sjukdomen.