Idag besöker utbildningsministern Eskilstuna

Utbildningsministern Gustav Fridolin besöker idag Eskilstuna för en regional träff med skolaktörer i Södermanland. Han vill ha en dialog med aktörerna om regeringens investeringar i skolan. Besöket är en del av den skoldialog som regeringen genomför angående statens och kommunernas gemensamma ansvar för att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan. En gymnasiekompetens in i framtiden är oftast nyckeln till att få ett fotfäste in på den svenska arbetsmarknaden.