Kollektivtrafiken i Sörmland visar på ett rekordår 2016

buss

Hela 10,9 miljoner bussresor och 2,8 miljoner tågresor gjordes i Sörmland 2016. Dessa siffror visar på ett rekordår som är glädjande ur klimat- och miljöaspekt. Jämför man med 2015 så är det en ökning med 7 procent för bussarna och 4 procent för tågen. I Eskilstuna och Strängnäs har man gjort stora förändringar för att öka kapaciteten på kollektivtrafiken.

Tittar man på Flen var ökningen 26 procent vilket gör att dom hamnar i toppen för Sörmland. Kommunen har tagit emot många nyanlända och gjort förändringar i skolstrukturen. Man tror att detta gjort att Flen ökat så markant. Det är en positiv förändring i rätt riktning och man tror att invånarna uppskattar det förenklade vardagslivet som kollektivtrafiken innebär.