Från fågelräkning till att räkna spindlar

spindel

Sista helgen i januari räknade man fåglar i vårt avlånga land. Men i maj är det dags att räkna spindlar. Spindelblitz är ett evenemang som består av att flera deltagare söker igenom områden och räknar spindlar. Man har valt att göra detta på den internationella biologiska mångfaldens dag. Anledningen till detta är att man vill uppmärksamma spindelarter då det råder bristande kunskaper.

Man hoppas bland annat på mer kunskap om hoppspindeln, vargspindeln och hjulspindeln. Visste du att arten hoppspindlar kännetecknas av de lurviga korta benen och de stora mörka ögonen. Dessutom attackerar de sitt byte genom att hoppa på dem. Dom trivs dessutom på olika platser och förekommer i flera olika typer.

Spindlar är fascinerade djur som uppmärksammas mer och mer. Spindelblitzen äger rum den 22 maj då spindelsäsongen är i full gång. Evenemanget är fritt och man sköter sitt eget sökande. Vissa har planerat en heldag i skogen, medan andra kommer ta en tur ut i sin egna trädgård.

Valet är fritt men organiseringen sker via en facebookgrupp vid namnet spindelnätet. För närvarande har man 3.000 medlemmar, dock kommer alla inte vara med och söka efter spindlar. Det är roligt att intresset för insekter och framför allt spindeln har ökat.