Det tar längre tid för feta par att bli gravida

Gravida

Att det tar längre tid för feta par att bli gravida påvisas i en studie gjord av amerikanska forskare från National Institutes of Health. Studien publicerades i tidskriften Human Reproduction som rankas högt inom aktuellt vetenskapligt område. Den visar att om båda personer i ett par har ett BMI på 35 eller högre, så tar det näst intill 60 procent längre tid för dem att bli med barn.

Aktuellt resultat blev efter att forskarna justerat för andra faktorer som fysisk aktivitet, kolesterolvärden och rökning. Frågan forskarna ställt sig är: Hur påverkar båda föräldrarnas vikt chanserna för dem att bli gravida? Forskarna kontrollerade BMI:n hos cirka 500 par och följde upp dem under ett år i deras strävan att bli gravida, eller tills dess att de blev gravida.

Med hänsyn taget till studiens resultat så menar forskarna att fertilitetsexperter bör beakta parens vikt som en viktig faktor när de ger barnlösa par hjälp och råd.