Hela 51.000 gånger fick Anticimex utföra råttsaneringar 2016

råtta

I höstas skrev vi mycket om det ökade antalet råttor i Sverige. Nu berättar Anticimex att deras råttsaneringar ökat markant de sista tre åren, med hela 67 procent. Bara 2016 ökade antalet råttsaneringar med 19 procent mot året innan. Denna trend måste brytas innan det vållar obehag.

Man ser också att folk slarvar mer med sina sopor. Detta lockar till sig råttor och gör att dom känner sig välkomna in i städerna. Det är viktigt att vi förvarar soporna i sopkärl som inte råttorna kommer åt. Råttorna kommer inte bara med smittorisker utan även med andra allvarliga problem. Dom kan orsaka vattenskador, elavbrott och kortslutningar som sedan kan leda till bränder.

Tidigare artikel om råttor: 

Leptospirabakterier finns hos de Svenska råttorna