Vill du göra miljön en tjänst så skall du panta din pulka på ReTuna

pulka

Eskilstuna kommun har tillsammans med Stiga, Eskilstuna energi och miljö samt ReTuna startat ett återbruksprojekt. Projektet kallar man för Panta Pulkan och innebär att man lämnar in sin pulka på ReBuyke. När man gör det får man 20 kr för sin gamla pulka. Dessutom bidrar man till den lokala plastindustrins återbruk. Så i det långa loppet så gynnar det miljön. Man undersöker nämligen möjligheten att återbruka plastprodukter med ett projektstöd från Vinnova.

Kommunen är beviljade 356.000 för att tillsammans med lokala företag se om det är möjligt att öka återbruket av plastprodukter. Att ReTuna Återbruksgalleria skulle bli en bas för att utveckla arbetet på blev en självklarhet. Fram till den sista april har man möjligheten att panta sin pulka på ReTuna. Är pulkorna trasiga så undersöker man möjligheten att återvinna dem och är de brukbara kommer de säljas vidare.

Men pulkorna är bara en av de tilltänkta produkterna för återvinningen. Det finns även planer på att plasttallrikar som används i många skolrestauranger skall återvinnas istället för förbrännas. Dom skall då sättas i ett pantsystem som gör att de går tillbaka till Mälarplast. Detta skulle kunna bidra till en cirkulär ekonomi. Som ett kretslopp av material och produkter och som undviker att bli slit och släng varor. Den cirkulära ekonomin är inspirerat av naturens kretslopp.