Finland har ett halvår och Sverige har bara en vecka

säckar

När man tittar närmare på hur Sverige skulle klara sig vid en kris ser man att matförsörjningen skulle räcka i ungefär en vecka. Detta då vi tagit bort våra beredskapslager som funnits runt om i Sverige. Finland däremot som har behållit sin livsmedelsberedskap skulle vid en kris kunna klara sig i ett halvår.

Går man in lite djupare i detta så ser man att vi importerar ungefär hälften av vår mat. Butikernas lager är vår enda tillgång om en kris skulle slå till. Ta grönsaker som ett exempel, centrallager finns, men endast till 3-8 dagar och då måste transporterna fungera till butiken också.

Civilförsvarsförbundet vill att man tittar över möjligheterna att förlänga matförsörjningen. Man bör se över jordbruket och gå mer mot ett självförsörjande land som Sverige tidigare har varit. Vi har inte samma läge idag som för 30 år sedan, då det beslutades att avveckla och riva de livsmedelslagren som då fanns.

Men inrikesministern tror att en nätattack är mer troligt än att livsmedelsförsörjningen till Sverige skulle kapas. Vattenförsörjningen är beroende av ett fungerande IT-system. Spannmål lagras redan och andra livsmedel är svårare att lagra. Det är därför viktigt att enskilda individer har en överlevnads låda för att klara en kris som varar i 72 timmar.

Tidigare artikel om 72 timmar med omtanke: 

”72 timmar med omtanke”