En fjärdedel av arterna riskerar att utrotas från kontinenten

gräshoppa

Under sommaren njuter många av syrsornas, vårtbitarnas och gräshoppornas ljuva musik. Men i stora delar av Europa kan deras musik tystna. Detta enligt en ny rapport gjord av Internationella naturvårdsunionen. Man har under flera år arbetat med denna sammanställning och cirka 145 experter har varit medverkande.

Orsaken till att över en fjärdedel av arternas existens hotas är det allt intensivare jordbruket. Hopprätvingar, Orthoptera heter ordningen som gräshoppor, vårtbitare och syrsor tillsammans bildar och dom har 1.082 arter i Europa. Av dessa har man funnit att 276 arter är sårbara, starkt hotade eller akut hotade. Men det slutar inte här, ytterligare 140 arter bedöms som ”nära hotade”.

syrsa

Hotet är störst vid Medelhavet, men hotet finns även i Sverige. Hela 43 arter i Sverige och av dem är tre hotade. De hotade arterna är skärrande gräshoppan, trumgräshoppan och rosenvingade gräshoppan. Då gräshoppor och syrsor trivs i gräsmarker och öppna buskmarker så drabbas dessa. För det är just dessa marker man skövlat hårt de senaste åren. Mycket har man skövlat för det intensivare jordbruket, men även återkommande och anlagda bränder är bidragande.

Forskarna i denna studie menar att man nu måste skydda de återstående naturliga gräsmarkerna från ingrepp. Man måste ge de förstörda livsmiljöerna en chans att återhämta och återskapas. Annars kommer syrsornas stråkar vara ett minne blott. Gräshoppornas vinande sång endast existera i film och vårtbitarnas mäktiga kropp endast synas på bild.