Kemikaliehalter från flamskyddsmedel är negativt för hälsan

katt barn

På Stockholms universitet har man forskat kring kemikaliehalter hos katter. De höga halterna har visat sig komma från bromerade flamskyddsmedel. Forskningen visar också att medlet kan påverka barn. Kemikalierna finns nämligen direkt från dammet vi har i våra hem.

Först upptäckte man det hos katter som lever inomhus då man tog blodprov. Katterna exponeras ständigt för kemikalier vi har i våra hem. Det kan vara allt från elektroniken till möblerna. Detta påverkar katternas hälsa negativt och i studien tog man även prover från hemmet. Då kom man även fram till att ju mer flamskydd det fanns i dammet, desto mer fanns det även i katternas blod.

Små barn som kryper omkring i samma höjd som katter blev därför intressanta i studien. Barnen slickar i sig dammet och stoppar saker i munnen. Små barn och katter exponeras i samma utsträckning för detta vilket är farligt. Kemikalierna är nämligen kända hormonstörare. Man konstaterar därför att flamskyddsmedel kan vara farligt för barn, speciellt om dom är inne i en utvecklingsfas. Dessutom påverkas sköldkörteln av detta.

Många tillsätter flamskyddsmedel i möbler, textilier och elektronik och tanken är egentligen god, man vill ju förhindra bränder. Men vissa flamskyddsmedel är farliga för både miljön och hälsan. Man diskuterar ofta just bromerade flamskyddsmedel som anses vara den farligaste typen. Många flamskyddsmedel är även förbjudna att ha i elektroniska varor.