Kustbevakningen brister i bemanning

Nu varnar myndighet Kustbevakningen att man lider av personalbrist. När nu mer än var tioende tjänst är vakant så finns inte tillräckliga resurser för större miljöskyddsoperationer. En sådan operation kan t.ex. vara ett oljeutsläpp. Man härleder aktuell personell situation till att myndigheten hamnade i en svår ekonomisk situation för några år sedan. Det i sin tur innebar att man nödgades spara pengar och aspirantutbildningarna ställdes därför in åren 2009, 2010 och 2014. Enligt Kustbevakningen så ser vi nu konsekvenserna av dessa besparingar.

Dock återupptogs aspirantutbildningarna under 2015 vilket gör att myndigheten hoppas på att återfå balansen i bemanningen, och att personalbristen kan vara ett minne blott under 2018.