Alger till vattenrening och drivmedel

Att odla alger för vattenrening eller till drivmedel är något som det forskas om på Mälardalens högskola sedan 2011. Samarbetspartners i projektet är ABB och Mälarenergi. Initialt ville forskningsprojektet ta reda på huruvida det överhuvudtaget är möjligt att från avloppsslam och alger kunna utvinna biogas. Det har nu visat sig att den möjligheten finns. Forskningen har även påvisat att algerna är helt fenomenala på att kunna rena avloppsvatten.

Just förmågan att kunna rena avloppsvatten ger också att forskarna kan se att både multiresistenta bakterier och läkemedel samtidigt renas bort av algerna. Hur går det då till? Förenklat så odlas algerna först i avloppsvatten som då renas. Sedan rötas det avloppsslam som blivit samman med mikroalger som i sin tur blir biogas. En biogas som inom 5 till 10 år är i en fullskalig modell som ska kunna driva både bussar och bilar. Det är i alla fall vad forskningsprojektet på Mälardalens högskola hoppas på.