Florerande av ”Superbakterier” inom EU ökar

De ”superbakterier” som florerar i EU dödar årligen cirka 25.000 personer. Aktuella bakterier har utvecklat sig till att bli extra tåliga och resistenta mot flertalet antibiotika som finns. Nya upptäckter har konstaterats av dessa livsfarliga bakterier i Europa. Många EU-länder lider mycket av superbakteriers motståndskraft. I Sverige så är dock bakteriesituationen någorlunda under kontroll med enstaka fall varje år enligt Folkhälsomyndigheten. Men likväl som i Europa så är resistensproblemet globalt och ökar hela tiden.

I Europa uppvisar de södra och östra delarna en högre förekomst av superbakterier än vad som återfinns i länder norr- och österut. Att länderna inom EU använder antibiotika bland människor och djur på olika sätt och i olika mängder förklarar de skillnader som finns geografiskt. EU-kommissionen ska nu agera starkare och snabbare på flera fronter och lanserar därför en ny handlingsplan i sommar för att mota antibiotikans spridning i grind.

Spridningen av resistenta bakterier kan spridas i miljön, mellan djur och mellan människor. Superbakterierna kan även sinsemellan byta gener för resistens. Källa: Folkhälsomyndigheten