Knappt en vecka och endast sju kvar att skjuta

lodjur

Den 1 mars började lodjursjakten i Sverige och redan nu har man endast sju kvar att skjuta. Lodjursjakten har gått i rasande fart, 72 skjutna av 79 djur. Endast två av de tjugo områdena har djur kvar att skjuta på sin kvot. Dalarna norra har 4 djur kvar att skjuta och Norrbotten område 2 har tre djur kvar att skjuta.

Man har till 15 april på sig att skjuta klart sin tilldelade kvot. Många trodde att det skulle vara problematiskt att uppnå kvoterna då det varit lite snö i många av områdena. Men licensjakten har gått i rasande fart. Redan första dagen visade höga siffror, vilket ni kan läsa mer om här:

Nästan hälften av lodjuren är redan fällda