Sörmlands museum får forskningsmaterial

Människa

Delar av forskningsmaterial som tillhört framlidne Karl Grunewald skänker nu hans anhöriga till Sörmlands museum. De anhörigas beslut grundar sig på att Sörmlands museum arbetar mycket med perspektivet funktionsnedsättning i sin verksamhet. Karl Grunewald som var barnpsykiatriker, (arbetade bl.a. på Socialstyrelsen), ägnade mycket av sin verksamma tid åt förbättringar i livsvillkoren för utvecklingsstörda. Han var även drivande i bekämpandet av institutionsvården.

Det som skänkts till Sörmlands museum är det mesta som fanns i Karl Grunewalds arbetsrum. Materialet kommer att ligga till grund för en utställning under 2018 som kommer att bära namnet: Den perfekta människan. Materialet ligger i nationens intresse då det berättar en intressant och viktig del av svensk historia.