Intresset att utbilda sig inom bygg minskar trots brist

Bygge

Att utbilda sig för yrken inom byggbranschen minskar. Detta trots att byggföretagen har ett stort behov av att nyanställa. Även det att ingångslöner med dagens läge kan bli riktigt bra verkar inte heller det locka ungdomar att söka sig till gymnasiets bygg- och anläggningsprogram. Även myter om att byggjobb är ett skitigt, tungt och kallt arbete måste man lyckas slå hål på.

I Eskilstuna så finns det 72 platser att söka, men bara 41 behöriga har valt programmet som sitt första val. Platserna har sedan tidigare minskning av antal sökande reducerats till att bli 72 från att tidigare varit 90. Sett över hela landet så är trenden att vilja söka sig till hantverks- och yrkesprogrammen vikande. Så kan trenden även konstateras vara i hela Europa.

Att få fler kvinnor som vill söka sig till byggbranschen jobbar byggfacket med sedan en längre tid tillbaka. Man kampanjar mot machotänkandet inom branschen som de facto skrämmer bort många kvinnor från att våga ta steget att söka sig till för närvarande mansdominerade yrken.