Kungsgatans ombyggnation har stött på problem och blir försenat

Torghandel

Nu i april skulle man startat etapp två i ombyggnationen på Kungsgatan. Men man har stött på problem och kommer att bli försenade. Problemet har varit upphandlingen av utförandet. Det har nämligen bara kommit in ett anbud till projektet. Då budgeten för alla etapper beräknats till 46 miljoner så kan man inte anta det anbud man fått, det är nämligen för högt.

Man avbryter därför upphandlingen och gör en ny upphandling för ombyggnaden senare i år. De sista detaljerna på etapp ett kommer att göras klart under sommaren. Fastighetsägare har bidragit med 10,5 miljoner till denna ombyggnad som sker från Kungsgatan till Tullgatan. Hur mycket denna försening kommer att innebära för ombyggnationen i sin helhet kan man ännu inte sia om.

För tillfället jobbar man hårt med etapp ett på Careliigatan och byggstaketen på Kungsgatan är nermonterade. Helheten var tänkt att stå klar hösten 2018.

Tidigare artikel i ämnet: 

Kungsgatans ombyggnation har nått en överenskommelse