En skatt som ska minska flygtrafikens klimatpåverkan?

Resa

Att kunna minska klimatpåverkan av allsköns utsläpp i atmosfären är under ständig lupp hos de styrande. Finansdepartementet har gjort en utredning om införandet av en flygskatt som inlämnades till Regeringen i november förra året. Departementet föreslår i utredningen att för resor inom Europas länder så ska flygskatten bli 80 kronor. För resor till länder utanför Europa, men inom 600 mil blir skatten 280 kronor, och för resor längre än 600 mil så blir den 430 kronor.

Ända sedan dess har flygbranschen oroats för konsekvenser som en sådan flygskatt kan få. Flygskattens syfte är att den ska minska flygtrafikens klimatpåverkan. Kritiken har inte låtit vänta på sig. Från fackligt håll menar man att skatten slår mot familjer som befinner sig i de lägsta inkomstsegmenten. Den är helt enkelt orättvis. Från Näringsdepartementet tar kritiken avstamp i skattens utformning, nämligen att den ska tas ut som en passageraravgift.

Flygplan

Till kritikerna sällar sig även Regionförbundet Sörmland som menar att skatten påverkar det regionala arbetet med att utveckla Skavsta flygplats utanför Nyköping till att bli den södra porten till Stockholmsregionen. Flygskatten skapar nya osäkerheter för den utvecklingen, samt att förslaget står i motsats till viktiga nationella mål som t.ex. det om regional tillväxt. Regionförbundet påtalar även att en avvägning att det som härrör till samhällsekonomi och sysselsättning de facto står i relation till faktiska miljövinster saknas.

Trots all oro från branschen så verkar allmänheten ändå vara beredd på att dra sitt strå till stacken och betala denna extra ”klimatskatt” för flygresor. Enligt en mätning som Sifo genomfört så är cirka 70 procent av de svenska medborgarna ganska eller mycket positiva till införandet av en flygskatt för att minska klimatpåverkan.