Optimism och framtidstro i Sörmland

Tummen upp

Att det råder optimism och framtidstro i Sörmland råder det ingen tvekan om nu när jobben blir fler och inflyttningen ökar. Länsstyrelsen kan konstatera att Sörmland även trotsar trenden som är på landsbygden i övriga Sverige, där många län lider av avfolkning. Sörmland har istället en ökning av antalet ansökningar om investeringsstöd till företag. Enligt länsstyrelsen så finns det flera orsaker till att investeringsviljan är stor i länet, och främst då på landsbygden där en kraftig tillväxt kan skönjas.

  • Många befintliga företag har utvecklats och nått nya marknader.
  • Företagen förädlar själva sina råvaror till produkter.
  • De ökade livsmedelspriserna gör sitt till.
  • Turismen frodas i olika lokala koncept med guidning om historia, kultur natur och djur, som ofta kombineras med befintlig lokal matproduktion.
  • Utländska turister har visat ett ökat intresse för att semestra i Sörmland.