Förväxling på typ av byggnad har förväxlat regler

En förväxling på vilken typ av byggnad det handlar om har gjort att regler förväxlats. Vingåkers kommun dementerar tidigare uppgifter på att man tänjer på de byråkratiska reglerna vad avser att bygga ett Attefalls-hus. Det finns kommuninvånare som med kommunens goda minne fått tillåtelse att bygga ett extra bostadshus med en yta på över 50 kvadratmeter. Detta trots att regelverket kring ett uppförande av ett Attefalls-hus är tydligt: Bostadsytan får vara max 25 kvadratmeter.

Men husen som avsågs och som uppfattats vara de som Vingåkers kommun tänjde gränser med är en annan typ av komplementbostäder som ett beslut togs om 2010. För att skingra dimmorna så förklarar kommunen förväxlingen av det hela så här:

Vi tillåter byggnation av komplementbostad utanför detaljplanerat område på upp till 40 kvadratmeter. Inom de detaljplanerade områdena i Vingåker så följer vi strikt det regelverk som finns kring byggnation av Attefalls-hus. Det vill säga att boendeytan får vara max 25 kvadratmeter.