Med pingisracket in i nytt gymnasieprogram i Eskilstuna

Pingis

Ett gymnasieprogram i bordtennisens tecken startar som ny idrottsutbildning i Eskilstuna. Starten är satt till att bli höstterminen 2018. Sedan tidigare i kommunen så finns det idrottsutbildningar i handboll och fotboll. De utbildningarna är en del i ett nationellt gymnasieprogram där kurser och träning i aktuell idrott schemaläggs, och så blir det ock för bordtennisen. Aktuellt gymnasium för den nya elitutbildningen är Rekarneskolan som kommer att ta emot fyra elever per läsår.

Att bordtennis är hett i Eskilstuna kommun vittnar inte minst den nya Stiga sports arena som byggts. Stiga är ett starkt svenskt varumärke inom pingisutrustning. I det avtal som företaget Stiga ingått med kommunen står det bland annat att företaget aktivt ska arbeta för att arrangörer av bordtennisevenemang lägger dessa i Eskilstuna.

I ett bra samarbete mellan en av Rekarneskolans rektorer och Eskilstuna Bordtennisklubb så utformades en ansökan som skickades till Skolverket. Ansökan höll hela vägen ut då Skolverket i förra veckan godkände densamma.