Sörmländska brottsofferjourer dippar i hjälpsökande

Inbrott

Sörmländska brottsofferjourer med dess volontärer kan vittna om att antalet hjälpsökande har minskat betänkligt. Det är en trend som hela Sörmland har som en del av en landsomfattande minskning. Samordnaren för brottsofferjouren i Eskilstuna och Strängnäs kan bara konstatera att brottsoffren ökar i antal, medan de ärenden som de får förmedlade av polisen minskar.

2014 så förmedlade polisen 1239 ärenden, för att två år senare vara nere i 754 stycken. Detta är beklagligt eftersom många brottsoffer är i behov av extra stöd när en polisanmälan är gjord säger man från brottsofferjouren i Eskilstuna och Strängnäs. Vidare påtalas att man behöver träda in i offrets situationen och stötta som medmänniska, och den som blivit utsatt för brott behöver någon att prata med.

Oron efter ett brott kan hos många ibland komma långt efter att det inträffat. Ofta uttrycker sig oron i form av kroppsliga reaktioner som huvudvärk, magbesvär, trötthet och kraftlöshet. Man blir överkänslig och skrämd av plötsliga ljud eller rörelser. De inre bilderna av själva brottet kan kännas så verkliga att man upplever att det sker på nytt. Hjälpen kan då bli att få prata med någon utomstående som medmänskligt kan sätta sig in i situationen och förstå reaktionerna.

 

Lag

Enligt Brottsofferjourens statistik så har det totala antalet ärenden i Sverige som polisen förmedlat till brottsofferjourerna minskat med 39 procent sedan den 1:a januari 2015. Det betyder en minskning på motsvarande 15.000 personer som blivit utsatta för brott, vittnen till brott eller anhöriga. Därför har Brottsofferjouren Sverige haft otaliga kontakter med rikspolisen och dess chef för att få till en lagändring. Trots att polisen är positiva till denna så verkar det vara trögt att få till det.

Redan idag har polisen skyldighet att informera om att stöd finns att få hos brottsofferjouren. Den informationen ska lämnas direkt av polisen då någon anmäler ett brott. Digitalt ska polisen påminnas om detta vid anmälan, men tekniken har försenats. Trots att polisledningen tycker att det är en viktig fråga så tycks det som om den glöms bort eller att andra saker prioriteras viktigare.

Ett EU-direktiv är något som alla EU-länder måste följa. Ett sådant direktiv finns för brottsofferstöd. Där står att polisen både ska informera och hänvisa brottsoffer till detta stöd. Med det tunga och tydliga EU-direktivet så anser Brottsofferjouren Sverige att det ska skrivas in i svensk lag. Men någonstans på vägen verkar det ta stopp. Detta trots att samtliga riksdagspartier unisont sagt att även de vill ha detta inskrivet i svensk lag.