Antalet kärnvapen i världen uppskattas till cirka 15.000

Kärnvapen

15.000, så många kärnvapen uppskattas det finnas på jordklotet. Det är knappast något nytt att de flesta av dessa återfinns i USA och Ryssland. Det känns lite som att stormakt blå och stormakt röd fortfarande finns som en kvarleva från 2:a världskriget. Betänk nu i tendenser av upprustningstider att USA och Ryssland förklarar krig mot varandra och avfyrar samtliga sina kärnvapen samtidigt mot varandra. Vilken sprängverkan får vi då? Ett konventionellt krig a´la 2:a världskriget är det definitivt inte tal om. Utan USA och Ryssland skapar det 3:e världskriget som blir det ultimata kärnvapenkriget.

En kärnforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut har räknat på det hela och kommit fram till att den samlade sprängverkan skulle motsvara en jordbävning med magnitud 9 på Richterskalan. Som ett exempel så hade jordbävningen i Fukushima i Japan 2011 en magnitud på 9,1. För Jordens del så var det en liten skakning, men för det drabbade livet blev det en katastrof. Så moder Jord lär överleva ett totalt kärnvapenkrig. men inte livet på Jorden. Radioaktivt nedfall, elektromagnetiska pulser och bränder från kärnvapnen kommer att förgifta stora delar av världen och sätta ”P” för det mesta livet på Jorden.

En förödande global klimatpåverkan följer som resultat av de bränder som aktuella kärnvapen orsakar. Atmosfären blir full av stoftpartiklar som skymmer solens ljus och värme. Jorden blir en kall och ogästvänlig plats som inte kan hysa nämnvärt mycket av nuvarande livsrum. De människor som trots allt skulle lyckas överleva riskerar att gå en mörk framtid till mötes, och helt enkelt få uppleva sin existens förpassas tillbaka till stenåldern.