Nu börjar man sopa gatorna med besked

grus

Under vintern har man sandat gatorna för att invånare inte skall halka. Som alltid varje vår är det nu dags för att sopa gatorna rena från sanden/gruset. Detta arbete beräknas ta sju veckor. Under dessa veckor är det viktigt att bilisterna respekterar det parkeringsförbud som finns på servicegatorna fram till 15 april. Följer man dessa blir det betydligt enklare för maskinerna som sköter sandupptagningen att arbeta.

Man kommer i första hand ta gång- och cykelvägarna samt servicegatorna. Redan förra veckan började man på vissa platser att sopa för hand där inte maskinerna kommer fram. För många är detta ett vårtecken som man ser fram emot. Här skall sopas gator med besked, våren är kommen.