Länsstyrelsen ser över kommunernas beredskap när det gäller vattennivåerna

torka

Förra året drabbades södra Sverige av de kritiska grundvattennivåerna. I år kan även Sörmland drabbas när det gäller vattennivåerna. Därför har Länsstyrelsen skickat ut en enkät till länets nio kommuner. Enkäten ligger i grunden för den lägesbild man vill ha över planerade åtgärder, om kommunen drabbas av kritiskt låga vattennivåer.

Den sista mars skall svaren på enkäten senast vara inlämnade till Länsstyrelsen. Vattenmagasinen har inte fyllts på som de brukar och bör. De senaste åren har man haft betydligt mindre nederbörd och vintrarna har varit snöfattiga. Får man inte mer nederbörd kommer vattenbristen bli ett faktum.

Tidigare artiklar i ämnet: 

Vattenbristen kan bli ett problem även denna sommar

Lågt grundvatten i landet