Diabetes hos barn som upptäcks sent ökar

Trött

Barn som upptäcks sent att ha diabetes ökade betydligt i Sörmland under förra året. I andra delar av landet kan denna ökning ej skönjas. Det är först när barnen drabbats av syraförgiftning som kräver omfattande vård som de fångas upp av vården. Patienten har då en så låg nivå på insulinet i blodet så att det blir surt. Kroppens socker- och saltbalans fungerar och reaktionen blir att man mår jättedåligt.

Den negativa utvecklingen med ökade fall i Sörmland verkar hålla i sig även i år. Enligt Landstinget Sörmland är det ”normalt” att cirka 15 procent av insjuknade barn haft syraförgiftning när de sökt vård. Hittills under mars månad är den siffran i Sörmland cirka 60 procent. Vad orsaken till denna enorma ökning är vet man inte. Det finns heller inget som berättar om att det ökade antalet är familje-, grupp- eller åldersrelaterat.

För att råda bot på detta så sjösätter nu landstinget kampanjer med information i olika medier och en mer riktad personalsatsning inom skolhälsovården. Allt för att istället som för nu, kunna fånga upp fler barn mycket tidigare i förloppet. Typiska diabetessymptom är att man ständigt är törstig och att man kissar mycket frekvent. Man blir även trött och får viktminskning.