Extremt klimat placerar Jorden på ”icke kartlagt område”

Jordens klimat på ”icke kartlagt område” hörs från en tämligen unison klimatforskarvärld. Om inte annat så verifierar den årliga rapporten från Meteorologiska världsorganisationen (WMO) det. Rapporten som släpptes i veckan redovisar ett år 2016 där många tidigare och oroväckande klimatrekord ånyo blev utraderade. Den bekräftar bland annat krympande havs- och inlandsisar, stigande havsnivåer, extremtorka och  arktiska värmeböljor.

Trots att det naturliga väderfenomenet El Nino under 2016 var ovanligt kraftfull så bortförklarar den inte att den största delen av uppvärmningen ändå beror på mänskliga aktiviteter. Vi får gå tillbaka hela 115.000 år i tiden för att hitta ett lika varmt klimat på Jorden som nu. Avseende CO2-halten i atmosfären så uppger NASA att dagens nivå motsvarar den som var för 4 miljoner år sedan.

Trots WMO:s starka signaler om ett klimat som befinner sig på ett ”icke kartlagt område” så finns det många som förnekar mänskliga aktiviteters inverkan på förändringarna. Många klimatforskare reagerar mycket starkt på detta. Det blir mycket kostsamt att förneka att vi de facto offrar planeten bara för den billiga fossila energin. Det är betydligt dyrare att fortsätta med ”business as usual” än att rejält övergå till ett fossilfritt samhälle.

Vidare varnar WMO att klimatförändringarna under 2017 kommer att fortsätta 2016 års ökningar med en oförminskad styrka. Färska rekord utraderas kontinuerligt i accelererande fart. Om löftena från klimatöverenskommelsen i Paris verkligen ska infrias så uppmanar WMO politiker och ledare att öka satsningarna på forskning och klimatobservationer.