Omarbetat förslag för nytt system av nya fordons miljöbeskattning

Ett omarbetat förslag för nytt system av fordons miljöbeskattning har lämnats från regeringen till lagrådet. Regeringen vill med det nya systemet förmå svenskar att välja bilar som är bränslesnåla och därigenom har lägre utsläpp. Enligt förslaget så ska ett så kallat bonus malus-system införas. Fordonsskatten blir då koldioxidbaserad. Enkelt så innebär det att låga utsläpp betyder miljöbilspremie, höga utsläpp betyder extraskatt.

En elbil med nollutsläpp föreslås få en miljöbilspremie på 45.000 kronor. Den premie som funnits för laddhybrider på 20.000 kronor ersätts av en premie som gradvis räknas ned till ett lägsta belopp som är 7.500 kronor (60 gram/kilometer). Gränsen för den extra koldioxidskatten sätts vid 95 gram/kilometer). Det betyder att 90 procent av alla nya bilar får höjd skatt, och de befintliga bilarna behåller den ordinarie fordonsskatten.

Läs mer om förslaget som regeringen lämnat till lagrådet på nedan länk:

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ett-bonusmalus-system-for-nya-bilar/