Regeringen föreslår sänkt moms på naturturism

Regeringen föreslår i en överenskommelse med Vänsterpartiet sänkt moms på naturturism och naturguidningar. Den aktuella momsen ska i förslaget sänkas från idag 25 till 6 procent. Åtgärden är som en del av en större satsning på naturturism och naturskydd. En ökning av naturturismen ger indirekt fler arbetstillfällen ute i landet. Vad gäller naturskyddet så är avsikten att expertkunskaper hos naturguider ska kunna utnyttjas för skötsel och planering av naturreservaten runt om i landet.

Förslaget går nu ut på remiss och ska ingå i höstbudgeten med målet att börja gälla fr.o.m. 1:a januari 2018. Ungefär 2.700 företag inom naturturism berörs av förslaget. Kostnad för staten det första året förväntas uppgå till 320 miljoner kronor, och för nästkommande år till 290 miljoner kronor. Naturturism växer snabbt i Sverige, och branschen omsätter 3,6 miljarder kronor per år. Guidning, boende i naturen och naturupplevelser är exempel på vad branschen kan erbjuda de hugade naturturisterna.

Källa: TT