Datorspelet Tetris mot posttraumatisk stress

TetrisPosttraumatisk stress är något man kan drabbas av när påträngande minnen gör sig gällande. Det kan t.ex handla om minnen man har efter att ha varit med om en allvarlig olycka av något slag. Det klassiska datorspelet Tetris verkar kunna vara ett bot mot sådan sorts minnesstress. Det handlar om att få den drabbade att försöka tänka på helt andra saker. Det visar en studie som forskare på Karolinska institutet och Oxfords universitet genomfört.

Tetris är ett datorspel som kräver mycket visuell uppmärksamhet från spelaren då det hela tiden ramlar in klossar i olika former och färger som ska passas in i ett kluster längst ned med motsvarande tomma utrymmen på spel-displayen. Bara den uppmärksamheten som krävs för spelet kan vara tillräckligt för att hindra att starka bilder från en allvarlig olycka blir till minnen som gör sig gällande i tid och otid.

Läs mer om den aktuella studien på nedan länk:

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/tetris-pa-akuten