Vid fordonsolycka skall fordonet kunna larma till SOS

sos

När det inträffar en fordonsolycka måste man ringa 112 men ibland kan man inte göra detta själv. Från och med nästa år kommer fordonsmodellerna vara utrustade med en så kallad e-call-funktion. Detta innebär att fordonet själv kan larma till SOS vid en olycka. Sensorer skall utlösas och kommunicera med SOS vad som skett. klockslag och andra faktorer.

Fordonet blir vid en olycka en stor sensor kan man säga. Sensorn upprättar då en röstkanal till SOS. Samtidigt som denna utveckling pågår så jobbar man även på att ta fram en sensor till människan. Denna sensorn skall kunna känna av om man drabbas av hjärtflimmer och då skicka den informationen direkt till 112.

Flera olika typer av sensorer  utvecklas just kring säkerhet. Snubblometrar för äldre, som känner av om personen ramlar eller skadar sig. Man vill också skapa en sensor för diabetiker, epileptiker och hjärtpatienter. Att sensorer med automatlarm kommer att utvecklas på flera fronter är man ganska övertygad om. Visst kommer SOS larmcentral bli högre belastad men man kommer också att få en mer komplex information av händelsen.

Att skicka i bildform är också något man funderar på under dessa processer. En bild om hur skadorna ser ut och vad räddningstjänsten har att förvänta sig av olika utryckningar kan vara en fördel i framtiden. Många av utvecklingsfaserna handlar om hur samhället ser på de olika funktionerna. Både på den tekniska och den juridiska sidan. Attityder och bestämmelser är viktiga att ta hänsyn till.

Har du tänkt på?

Före juli 1996 var SOS larmnummer 90.000 och hade så varit ända sedan 1953. Då var Sverige dessutom först i världen med att ha ett gemensamt larmnummer för alla typer av hjälporgan. Den första SOS-centralen invigdes faktiskt i självaste Västerås i januari 1974. Först 1987 fanns det larmcentraler över hela Sverige. Nu finns det 14 SOS-centraler som man når med hjälp av 112.