Fossila sländors sexlek övertäcktes plötsligt av kåda

Sländor98, 8 miljoner år gammal kåda som nu hittas som bärnsten av kinesiska forskare har kapslat in tid och rum för sexlek. Det handlar om tre manliga trollsländor i full färd med att imponera på varandra och honor i närheten. Plötsligt har trädet som var arena för uppvisningen utsöndrat en klick med kåda som dränkte de tre mitt i akten. De tre hannar som kan ses i bärnstenen är av tidigare okänd art. Forskarna som hittade fyndet i Burma har döpt arten till Yijenplatycnemis huangi.

Bärnstens-sländorna har likheter med de nu levande arterna inom grupper flicksländor och jungfrusländor. De tre hannarna har likt ärtskidor speciella utväxter på benen. Strukturer som lockar till sig parningsberedda honor, och skrämmer bort konkurrerande hannar. Även de nu levande arterna har utväxter på benen, men de sedan dinosauriernas tid utdöda släkt-sländorna hade i en jämförelse extremt stora utväxter. Forskarna har presenterat fyndet i Scientific Reports.