Ska TÅ, Totalt återbruk, gå i graven?

TÅTÅ återbruk och resursutveckling HB i Torshälla arbetar bl.a. med att på olika sätt språkträna nyanlända som finns i etableringsfasen hos Arbetsförmedlingen (AF). De kombinerar språkträningen med kontakter i olika sociala sammanhang. TÅ tar även emot deltagare som behöver arbetsträning i jobb och utvecklingsgaratin hos AF.

Med anledning av att Arbetsförmedlingen nu i stort sett slutat placera inskrivna på TÅ pga avvecklingen av Fas 3/sysselsättningsfasen, är värsta scenariot att verksamheten går i graven.

Ragnar Smittberg, vd för Dynama kompetensutveckling, företaget bakom TÅ, vad har det här fått för konsekvenser för er?

– Vi måste tyvärr planera för en nedläggning, men hoppas fortfarande att AF ska kunna skicka nya deltagare till oss så att vi slipper lägga ner. Vi är många som tycker att detta är en viktig verksamhet som behövs i samhället.

Hur har kommunikationen varit mellan er och Arbetsförmedlingen kring avvecklingen?

– De vet om att det finns risk att vi lägger ner om vi inte får fler deltagare. Samtidigt har vi tyvärr under en tid själv hindrat dem att sända deltagare till oss då vi haft en skatteskuld hos kronofogden. Men den är nu betald, så där finns inte längre något hinder.

Tror ni att ni kan komma till någon lösning med Arbetsförmedlingen så att verksamheten kan räddas?

– Jag hoppas det. Vi vet att AF har behov av denna typ av verksamhet. Jag har också erbjudit kommunen möjlighet att sända deltagare eller att kanske också ta över verksamheten, men de har inte svarat på detta.

Stort tack för din medverkan, vi lär få anledning att återkomma i ärendet framöver.