Landstinget startar kris- och traumautbildning

kris- och traumautbildningDet finns ett stort behov hos bl.a vårdpersonalen i Sörmland att lära sig mer om hur människor som utsatts för olika trauman ska bemötas. Det kan gälla såväl personer som drabbats av olyckor eller överfall, men också något som aktualiserats den sista tiden, personer som utsatts för krig och tortyr. Därför har landstinget Sörmland startat en kris- och traumautbildning för ca 1000 sörmlänningar på tre orter i länet. Det är förutom Eskilstuna, även Katrineholm och Nyköping.

Grundkursen är på totalt fyra dagar (2+2). De två första dagarna står Kris- och traumacenter för, dag tre Transkulturellt Centrum och dag fyra Rädda barnen. Kursen går ut på att lära sig känna igen traumatiserade människor, hur man bemöter och hjälper dessa personer vidare. Man vänder sig till alla som har behov av mer kunskaper inom kris och trauma, t.ex personer inom vården, socialtjänsten, BUP, skolan, räddningstjänsten med flera.

Den första kursen har redan hållits i Katrineholm, och den blev fullbokad direkt. Nästa anhalt är Eskilstuna och Elite stadshotell den 11-12/5 där anmälan måste ske senast 15 april till de 500 platserna som finns att tillgå.

Anmäl till dig kursen i Eskilstuna här »

Läs mer om kris- och traumautbildningen hos landstinget Sörmland