Förbud mot tiggeri splittrar S

tiggeri
Foto: Sigfrid Lundberg

Göteborg har fått äran att stå värd för Socialdemokraternas partikongress 8 -12 april 2017 på Svenska Mässan i Göteborg. En av de hetaste frågorna på partikongressen är om tiggeri ska vara förbjudet eller inte. Enligt en opinionsmätning från DN/Ipsos är partiet djupt splittrade i frågan.

Mätningen visar att 49 procent vill förbjuda tiggeri helt och hållet. En tredjedel, 33 procent, svarar att de är emot ett förbud.
– Det visar att det är en besvärlig fråga för partiet att hantera, säger David Ahlin, opinionschef på Ipsos, till DN.
Varken S-ledningen eller regeringen har lagt fram något konkret förslag i frågan.

I Sverige har vi idag inget förbud mot tiggeri och som EU-medborgare har man rätt att vistas i ett annat EU-land i tre månader för att söka försörjning. Tiggeri är därmed fullt lagligt enligt nuvarande förordningar. Som EU-medborgare har man dock ingen rätt till logi på något av stadens ordinarie härbärgen. Detta eftersom EU-regler om fri rörlighet föreskriver att EU-medborgare ska ha resurser att försörja sig själva, utan att belasta det mottagande landets socialförsäkringssystem.