Cyklandet ökar inte i Eskilstuna trots mångmiljonsatsning

Cyklandet ökar inte i Eskilstuna trots mångmiljonsatsning. Ca 100 miljoner kr har kommunen investerat i cykel- och gångbanor, dock utan önskat resultat. Trots att invånarantalet har ökat och bilköerna i samband med det. I kommunens senaste undersökning kan man konstatera att cyklandet står för 13% av all trafik, vilket är samma nivå som 2010.

Kommunens mål att 26% av all trafik ska bestå av cyklande år 2020, får man nu skrota och flytta fram tio år. Det gäller att få folk och förstå fördelarna med att cykla, bra motionsform mm, bl a bland ungdomar som idag väljer att åka buss istället.