Ingen tågtrafik mellan Eskilstuna och Läggesta

Läggesta
Läggesta station – Bild: Wikimedia Commons

Tågsträckan mellan Eskilstuna och Läggesta stängs av mellan 22-30 april rapporterar SVT. Bussar kommer sättas in för att ersätta tågtrafiken. Orsaken är att den tillfälliga portalen över spåret vid Strängnäs station ska rivas. Måndag den 1 maj beräknas sträckan åter vara öppen för trafik.

dubbelspår
Dubbelspår – Bild: Wikipedia

Projektet med att bygga dubbelspår mellan Strängnäs och Härad är planerat att vara klart 2018. Det är för att förbättra kapaciteten på Svealandsbanan, öka punktligheten och på så vis främja den regionala utvecklingen. Samtidigt skapas ett nytt resecentrum i Strängnäs med en ny stationsbyggnad och närliggande busstorg. När arbetet är klart under hösten 2018 kommer tågtrafiken gå med tätare turer och större punktlighet, enligt Trafikverket.

Läs mer om projektet »